วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ยาแก้โรคเบาหวาน สูตรตำราหมอพร

ยาแก้โรคเบาหวาน
๏ ขนานที่.๑
          ท่านให้เอารังผึ้ง (เอาทั้งรังพร้อมที่มีตัวอ่อน)  ๑ รัง เหล้าขาว ๑ ขวด หัวกระชาย ๑๒ หัว เปลือกตะโกนา (ต้นตะโกดัดสดหรือแห้งก็ได้) ๓ เปลือก  ตัวยาทั้งสี่อย่างนี้นำมาดองรวมกัน โดยนำรังผึ้งใส่ลงไปในโถหรือโหล เทเหล้าลงผสมพอท่วมรังผึ้ง ใส่หัวกระชาย (ซึ่งปลอกเปลือกและทุบให้แตกเสียก่อน) แล้วใส่เปลือกตะโกนา เทเหล้าที่เหลือดองไว้ ๓ วัน ใช้น้ำยาดองนี้ดื่มครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน เวลาก่อนอาหารเช้าและเย็น วันละ ๒ เวลา ทุกวันติดต่อกันไปพอครบหนึ่งเดือนแล้ว ท่านให้เอาต้นเหงือกปลาหมอ (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนพอสมควรนำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง บดให้เป็นผงจำนวน ๖ ถ้วยชาจีน เอาพริกไทยล่อนจำนวน ๓ ถ้วยชาจีน บดให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเม็ดในพุทรา ให้ได้จำนวน ๑๐๘ เม็ด ใช้กินครั้งละ ๑ เม็ด เวลาก่อนอาหารเช้าเย็น ทุกวันติดต่อกันไปจนครบ ๕๔ วัน
          สรรพคุณ : โรคเบาหวานจะหายขาด เจ้าของยาขนานนี้ได้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้วชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๒
ท่านให้เอาต้นครอบจักรวาล (หรือต้นฟันสี) กับต้นไมยราบ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาหนักอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นตากแดดให้แห้ง นำไปคั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน ใช้ดื่มต่างน้ำชา โรคเบาหวานจะค่อยๆหายไปแล
๏ ขนานที่.๓
ท่านให้เอาต้นเหงือกปลาหมอ (ชนิดแดงเอาทั้งต้นตลอดถึงราก) หนัก ๑๐ บาท กับพริกไทยล่อนหนัก ๕ บาท ตัวยาทั้งสองอย่างนี้ นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำผึ้งแท้ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเม็ดในพุทรา  ใช้กินก่อนนอนทุกวัน
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๔
          ท่านให้เอาต้นรากมะดันหนัก ๑ กก. นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใส่เกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ผสมให้มีรสเค็มพอสมควร ใช้น้ำยาดื่มครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน วันละ ๑ ครั้งทุกวัน
         สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๕
ท่านให้เอายอดขี้เหล็ก ๑๐ ส่วน กับสารส้ม ๑ ส่วน ตัวยาทั้งสองอย่างนี้นำมาตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเม็ดในพุทรา ใช้กินวันละ ๑ เม็ด ถ้าเป็นโรคเบาหวานชนิดไม่รุนแรง กินเพียง ๓๐ วัน โรคเบาหวานก็จะหายขาด ถ้าเป็นมากก็ต้องกินหลายวันหน่อย.
          สรรพคุณ : โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๖
          ท่านให้เอาใบโพธิ์ ๑๙ ใบ หัวข้าวเย็นเหนือหนัก ๑ บาท หัวข้าวเย็นใต้หนัก ๑ บาท ไม้สัก (ที่ใช้ต่อเป็นหีบศพแล้ว) ถากเป็นชิ้นเล็กๆ ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้  นำใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้น้ำยาดื่มครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ขณะจะต้มยาขนานนี้ ให้จุดธูป ๑ ดอก ในที่กลางแจ้ง น้อมระลึกถึงหลวงพ่อหอม ผู้เป็นเจ้าของยาขนานนี้ด้วย.๏ ขนานที่.๗
ท่านให้เอาใบต้นอินทนิลประมาณ ๒-๓ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาดใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ทิ้งไว้ให้เย็นลงแล้ว  ใช้น้ำยาดื่มครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๘
ท่านให้เอาหนวดข้าวโพก (หรือยาหนวดแมว) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้น้ำยาดื่มต่างน้ำชาบ่อยๆ
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานที่เริ่มเป็นให้หายไปภายในไม่กี่วันได้แล
๏ ขนานที่.๙
ท่านให้เอาใบทองพันชั่ง ๑ ใบชุมเห็ด ๑ พริกไทยล่อน ๑ ต้นเหงือกปลาหมอ ๑ ตัวยาทั้งสี่นี้เอาหนักอย่างละ ๑ บาทเท่ากัน นำมาตากแดดให้แห้ง บดเป็นผงผสมน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเม็ดในพุทรา  ใช้กินเวลาเช้าเย็น
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๑๐
ท่านให้เอาเปลือกต้นไข่เนา กับเกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ตัวยาทั้งสองอย่างนี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน เคียวให้เหลือ ๑ ส่วน  ใช้น้ำยาดื่มครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน เวลาก่อนอาหารเช้า และเวลาก่อนนอนทุกวัน เพียง ๗ วันเท่านั้น
สรรพคุณ : โรคเบาหวานจะหายไปแล

๏ ขนานที่.๑๑
ท่านให้เอาฟักเขียว ๑ ลูก กับปลิงทะเล ๒-๓ ตัว นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้กินทั้งเนื้อและน้ำยาให้หมดรับรองว่าหม้อเดียวเท่านั้น
          สรรพคุณ : โรคเบาหวานจะหายขาดไปทันที เคยใช้รักษาหายมามากแล้วชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๑๒
ท่านให้เอาใบต้นหูกวาง (ตัดก้านใบและปลายใบออกให้เรียบร้อย) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้น้ำยาดื่มต่างน้ำชาเป็นประจำทุกวัน
          สรรพคุณ : ช่วยลดน้ำตาลในร่างกายให้เป็นปกติ ประชาชนสุไหงโก-ลก นิยมต้มดื่มกันโรคหายมามากรายแล้ว
๏ ขนานที่.๑๓
          ท่านให้เอาแก่นขี้เหล็กจำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาสับให้ละเอียดใส่โถหรือโหล ต้มน้ำผสมเกลือทะเล (เกลือใส่แกง) ให้มีรสเค็มพอสมควรต้มให้สุกดีแล้วเทใส่ในโหลนั้น ปิดฝาให้สนิท หมกข้าวเปลือกไว้ ๓ คืน ใช้น้ำยาดื่มครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน เวลาก่อนอาหาร ๓๐ นาที วันละ ๓ ครั้งทุกวัน
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้ว
๏ ขนานที่.๑๔
ท่านให้เอาไม้สัก ๑ ไม้รวก ๑ (ตัวยาทั้งสองอย่างนี้เผาไฟให้ไหม้เป็นขี้เถ้าเอาหนักอย่างละ ๑ ขีด) และซังข้าวโพด ๗ ฝัก (ย่างไฟให้สุกเหลือง) ตัวยาทั้งสามอย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้น้ำยาดื่มครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน เวลาหลังอาหาร วันละ ๓ เวลา หรือใช้ดื่มต่างน้ำชาก็ได้
สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานให้หายขาด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๑๕
          ท่านให้เอาใบไม้สักกับใบเตยหอม ตัวยาทั้งสองอย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด คั่วไฟให้สุกเหลือง นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้น้ำยาดื่มต่างน้ำชาทุกวันประมาณ ๑ เดือน
          สรรพคุณ : โรคเบาหวานจะหายขาดชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๑๖
ท่านให้เอาต้นตะกรับ (ถอนเอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง  ใช้ชงกับน้ำร้อนดื่มต่างน้ำชา
          สรรพคุณ : ช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดลงจนเป็นปกติ ต้องหมั่นเช็คดู ถ้าน้ำตาลลดลงกว่าปกติต้องหยุดดื่มยานี้ทันที
๏ ขนานที่.๑๗
          ท่านให้เอาใบข่า (ใบข่าแดงหรือใบข่าเขียวก็ได้) ๓-๔ ใบ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำต้มสุก แล้วคั้นเอาเฉพาะน้ำยา  ใช้ดื่มครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน วันละ ๒ เวลา เช้าเย็นทุกวัน ปรุงยาดื่มไปเรื่อยๆ โรคเบาหวานจะค่อยๆหายไป
          สรรพคุณ : ชะงัดนักแล ก่อนจะดื่มยานี้ ให้จุดธูป ๙ ดอก ระลึกถึงพระภูมิเจ้าที่ ร.พ.พระมงกุฎเกล้าทุกครั้ง

๏ ขนานที่.๑๘
ท่านให้เอารากตาล ๑ รากมะพร้าว ๑ รากหมาก ๑ รากมะละกอ ๑ เกสรบัวหลวง ๑ สารส้ม (สะตุ) ๑ ตัวยาทั้งหกอย่างนี้เอาหนัก ๕ บาทเท่ากัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้น้ำยาดื่มครั้งละ ๑ แก้ว เวลาเช้าและเย็นทุกวัน เมื่อครบ ๑๕ วันแล้วให้เทยาทิ้ง ต้มใหม่อีกหม้อหนึ่ง ดื่มทุกวันจนครบ ๓๐ วัน
          สรรพคุณ : โรคเบาหวานจะหายขาด เจ้าของยานี้ใช้รักษาหายขาดมาแล้วชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๑๙
ท่านให้เอาใบอินทนิลจำนวน ๗ ใบ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้น้ำยาดื่มเป็นประจำ ชั่วระยะเวลาไม่กี่วัน
          สรรพคุณ : โรคเบาหวานและโรคความดันเลือดสูงจะหายไปชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๒๐
ท่านให้เอาดอกต้นลำไย ๑ หัวข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวข้าวเย็นใต้ ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้น้ำยาดื่มต่างน้ำชา
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวาน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๒๑
ท่านให้เอาน้ำผึ้งแท้ ๑ น้ำมะนาว ๑ น้ำธรรมดา ๑ ตัวยาทั้งสามอย่างนี้เอาอย่างละ ๑ ช้อนโต๊ะ นำมาผสมกัน  แล้วใช้ดื่มวันละ ๓ ครั้ง
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล

๏ ขนานที่.๒๒
          ท่านให้เอาต้นหญ้าลูกใต้ใบ ๑ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ตัวยาทั้งสามนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้น้ำยาดื่มต่างน้ำชาประจำทุกวัน
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๒๓
ท่านให้เอาต้นหญ้าไทรทั้งห้า กับต้นหญ้าปราบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) เอาอย่างละ ๑ กำมือ ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้นำมาล้างน้ำให้สะอาด มัดเป็น ๓ เปลาะ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน เคี่ยวให้เหลือ ๑ ส่วน  ใช้น้ำยาดื่มต่างน้ำชา วันละ ๓ ครั้ง ๆละ ๑ ถ้วยชาจีน ดื่มประมาณ ๑๕ วัน โรคเบาหวานจะหายไป
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้ว
๏ ขนานที่.๒๔
          ท่านให้เอาต้นชะพลูทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด พับเถาต้นชะพลูเป็น ๓ ทบ ใช้ตอกไม้ไผ่มัดเป็น ๓ เปลาะ ใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ขัน เคี่ยวให้เหลือ ๑ ขัน  นำมาดื่ม
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๒๕
          ท่านให้เอาเห็ดจีนแดง (โดยมากมีทางภาคอีสาน) จำนวนพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใส่ภาชนะปิดฝาไว้ ต้มน้ำชาจีนให้แก่ๆ (ใส่ใบชาจีนให้มากๆ) ใส่น้ำตาลทรายแดง หรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้ นำลงผสมในน้ำชาที่ต้มนั้น พอให้มีรสหวานเล็กน้อย ตั้งไฟเคี่ยวให้เดือดประมาณ ๑๐ นาที แล้วยกทิ้งไว้ให้เย็น กรองเอากากชาออก  ใช้น้ำชานั้นใส่ภาชนะแช่รวมกับเห็ดจีนแดง ปิดฝาภาชนะและเจาะรูให้อากาศเข้าได้ แช่น้ำยาไว้ใช้ดื่มต่อไป
          สรรพคุณ : โรคเบาหวานจะหายไปภายใน ๑๕ วัน
๏ ขนานที่.๒๖
          ท่านให้เอามันเทศดิบๆนำมาปลอกเปลือกแล้วล้างน้ำให้สะอาดใช้กินดิบๆวันละ ๑ หัว ติดต่อกันประมาณ ๑ เดือน
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานให้หาย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๒๗
         ท่านให้เอาดีไก่สดนำมากินครั้งละ ๒ ดี ๓ เวลาก่อนอาหารรวมวันละ ๖ ดี เป็นเวลา ๗ วัน
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวานได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๒๘
         ท่านให้เอาต้นหญ้าหนวดแมวทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ รากต้นมะตูม ๑ รากต้นมะขามป้อม ๑ รากต้นมะขามป้อมดิน ๑ รากต้นสัก ๑ ข้าวเปลือกจ้าว ๑ ตัวยาทั้งหกอย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร  ใช้น้ำยาดื่มครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน วันละ ๓ เวลาก่อนอาหาร
          สรรพคุณ : แก้โรคเบาหวาน ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมามาก
๏ ขนานที่.๒๙
         ท่านให้เอาลูกมะแว้งเครือ ประมาณ ๑ กำมือ นำมาล้างน้ำให้สะอาด ใช้ทอดกับไข่ไก่ ๑-๒ ฟอง  ใช้กินทุกวันติดต่อกันประมาณ ๓๐ วัน
          สรรพคุณ : โรคเบาหวานจะหายไปชะงัดนักแล
๏ ขนานที่.๓๐
         ท่านให้เอาน้ำผึ้งแท้ ๒ ช้อนกาแฟ น้ำส้มสายชู (อ.ส.ร.) ๒ ช้อนกาแฟ เกลือป่น (เกลือใส่แกง) / ช้อนกาแฟ ผสมกับน้ำอุ่น ๑ แก้วกาแฟ กวนผสมให้เข้ากัน ใช้ดื่มเวลาก่อนนอนทุกคืน ดื่มติดต่อกันไปเพียงเวลา ๗ วันเท่านั้นจะปรากฏผลดี ทำให้น้ำตาลในเลือดลดลง ทำให้อาการปวดเมื่อยอาการอ่อนเพลียหายไป เมื่อดื่มติดต่อกันไป ๑ ปี โรคเบาหวานจะหายขาดอย่างแน่นอน ในระหว่างที่ดื่มยาขนานนี้ไม่มีการห้ามของแสลงทุกชนิด เจ้าของยาขนานนี้ได้ใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้ว
          สรรพคุณ : โรคเบาหวานจะหายไปชะงัดนักแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น